Kvartalsrapport

Mosskin.se har haft en ökande läsekrets sedan starten i februari. Sommaren var stillsam trots att jag skrev fler och ambitiösare texter. Under andra delen av augusti började sommarlovet vara över och en försiktig ökning kunde märkas. Den trenden har hållit i sig under hösten. Septembersiffrorna pekar uppåt och oktober verkar forsätta i samma riktning. Det är kul att fler och fler hittar till bloggen och kommenterar det jag skriver. Jag vill utveckla bloggen och till det behövs ni läsare. Jag har en del planer för att förbättra mosskin.se. Men hittills har jag inte haft tid. Men håll ut. Någon typ av arkivfunktion börjar bli ett måste. Liksom en del andra funktioner. För den som vill se trafikstatiken i detalj…

Septembersiffrorna för mosskin.se visas först, med maj månads trafik inom parentes.

Antal unika besökare: 928 (678)

Antal visade sidor : 1 926 (1 678)

Antal inlägg på sidan : 226 (137)

Technorati ranking : 517 455 (681 934)

Inkommande länkar : 30 (18)

Google PageRank : 3 (3)

RSS-läsare Feedburner: 23 (20)