Tag Archive for: skola

Lärarvisning av filmen Broken på Medioteket, med mig som gäst

26 september visar Medioteket filmen Broken för lärare och skolpersonal. Efteråt…

Read more

Psykologer tittar på film visar Elephant

Den 25 oktober visar Psykologer tittar på film Gus van Sants obehagliga Elephant…

Read more

Mellan Väggarna

Det finns en mängd bra filmer på biorepertoaren just nu och som jag inte hunnit…

Read more

Die Welle, film om ett fascistiskt klassexperiment

På fredag är det premiär för tyske Dennis Gansels film Die Welle (2008)…

Read more

Att möta barn och ungdomar i sorg, konferensrapport

I februari arrangerade Spädbarnsfonden två seminarium i Umeå och Örebro med psykologerna Magne Raundalen och Atle Dyregrov. Raundalen var Dyregrovs mentor och lärare men sedan länge är de kollegor. De är två vithåriga män som återförenades för en dag. I decennier har de forskat och arbetat kliniskt med kriser och trauma hos barn och ungdomar som utgångspunkt. Genom ett tiotal böcker har de skaffat sig positioner som giganter inom sitt ämnesområde. De har haft uppdrag åt FN, WHO, Rädda Barnen och norska regeringen.

Den 12 februari tillbringade jag hela dagen på konferensen i Örebro. Några hundra socialsekreterare, sjuksköterskor, lärare, kuratorer, präster, psykologer och andra själavårdare hade samlats för att lyssna på Raundalen och Dyregrov. Dagen hade löst strukturerade former där de båda vännerna turades om att hålla låda och skämta på den andres bekostnad. Read more

Read more

Finns det ett samband mellan ADHD och entreprenörer?

RSA Journal skriver om professor David A. Kirby som forskat kring ADHD och entreprenörskap…

Read more

Sokratisk metod gör skolbarn smartare

TED Blog har läst Research Digest (som drivs av The British Society of Psychology)…

Read more