Tag Archive for: StockholmsUniversitet

Mediapsykologer på Alumniträff

Som jag berättat tidigare kommer jag den 28 april till Alumniträffen på Psykologiska…

Read more

Föreläsningar om sociala medier och mediapsykologer

Under våren kommer jag föreläsa i lite olika sammanhang i Linköping, Stockholm…

Read more

Daniel Stern till Stockholms Universitet

Professorn, psykologen och psykoanalytikern Daniel Stern, utses till hedersdoktor…

Read more

Jan Eliassson pratar om medling för psykologer

Diplomaten och f.d utrikesministern Jan Eliasson (s) besöker Psykologiska institutionen…

Read more

Konferens om framtidens psykoterapi

Den 9 september anordnas en heldagskonferens på Stockholms Universitet om framtidens…

Read more