Etikettarkiv: diagnoser

Hur många diagnoser finns det?

Med anledning av att Prozac fyllde 20 år som diskuterades här, har NY Review of Books, (vol 54, no 19) en essä om psykofarmaka. Fredericks C Crews gör en kritisk granskning av läkemedelsindustrin, som han kallar för ”Big Pharma” och dess inställning till psykofarmaka. Crews noterar att varje ny upplaga av APA:s (American Psychologist Association) DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) har inkluderat fler och fler diagnoser. Utvecklingen av diagnoser är skenande.

DSM I, 1952: 106

DSM II 1968: 182

DSM III, 1980: 262

DSM IV, 1994, 292 (enligt Wikipedia, 350 enligt essän i NY Review of Books) Läs mer

När är man sjuk?

Filosofiska rummet hade ett mycket intressant tema om vad det innebär att vara sjuk. De tog upp problemet med överdiagnosticieringen inom psykiatrin som jag skrivit om tidigare. De talade även om hur varje kultur och varje samhälle skapar sina sjukdomar och syndrom. Apatiska flyktingbarn, inflationen av depressionsdiagnoser, sjukskrivningar var några av ämnena. Dessutom om den starka kopplingen mellan läkemedel och sjukdomar. När vi får läkemedel så dyker snart nya syndrom och sjukdomar upp som kan botas just med de nya läkemdlen. Repris imorgon fredag kl. 21.00 eller på nätet i en månad framöver. Gäster var idéhistorikern Karin Johannisson, filosofen Fredrik Svenaeus och Magnus Kihlbom, barnspykiatriker och psykolanalytiker.

Det är okej att vara deprimerad ibland

Jeremy Dean skriver på PsyBlog om varför det är okej att vara deprimerad ibland. I dagens västerländska samhälle anses depression och nedstämdhet som symptom som bör botas och medicineras. Dr Robert Spitzer menar att det gått inflation i diagnosticeringen av psykiska sjukdomar. Så många som 20-40 % överdiagnosticeras och får medicin i onödan. Synen på depression skiljer sig åt mellan kulturer och världsdelar. Psykiatrikern Derek Summerfeldt menar att andra kulturer förklarar depressioner och nedstämdhet med situations- och moralfaktorer. Vi i västvärlden poängterar istället en snabbt insats mot symptomen istället för att se tiden an. Dean avslutar: Det är mänskligt att må dåligt ibland. Det är inte roligt men en del av vara människa. Jag kan inte annat än hålla med.