Etikettarkiv: högskola

Högskoleverket underkänner psykoterapiutbildningar

SVT rapporterade i onsdags att Högskoleverket (HSV) har följt upp sin granskning av psykoterpaiutbildningarna i Sverige. Förra året fick 4 av 18 utbildningar godkänt. Av de 14 utbildningsinstitut som fick tid på sig att rätta till sina brister får 7 godkänt, resten underkänns. Av pressmeddelandet från HSV framgår inte vad det här får för konsekvenser. Är det kört nu för alla de som blev underkända pånytt?

I princip är det de små, fristående utbildningarna som inte klarar målen och universiteten och ett antal andra som lever upp till kraven. Det är svårt att inte se granskningen som ett sätt att tvinga psykoterpaiutbildningarna till universiteten. Problemet med den strategin är att man inte har tillfört några resurser eller gjort något proaktivt för att stimulera en positiv utveckling där privata institut och universitet kan samarbeta. Istället för morot, använder HSV bara piska. Den här strategin riskerar att utarma Sverige på psykoterapikunnande istället för tvärtom. Visst är det positivt att ställa krav men det finns en byråkratisk stelbenthet över hela förfarandet. Det märkliga är att staten och HSV sedan tidernas begynnelse har negligerat psykoterapiområdet. Ända sedan 1960-talet har det tvingat aktörer att starta egna institut och utbildningsmiljöer. Nu drar man undan mattan utan att föra tillbaka det här arvet till universiteten. Det är en märklig utveckling även om jag i grunden tycker det är bra att förbättra och utveckla psykoterapiutbildningarna. Vad tycker ni andra? Tore skriver på Psykologiaktuellt också om det här. Här nedan är listan på de 14 som granskats igen och en länk till bedömningen av varje utbildning.

Psykoterapeututbildningar som inte uppfyller kraven

Beteendeterapeutiska föreningen , Göteborgs psykoterapeutiska institut, Linnéstadens psykoterapeutiska institut, Otterhällans institut, Psykoterapisällskapet i Stockholm AB, Svenska psykoanalytiska föreningen samt Svenska psykoanalytiska sällskapet.

Psykoterapeututbildningar som uppfyller kraven

Umeå universitet , Uppsala universitet  , Center för kognitiv psykoterapi och utbildning , Linköpings universitet, Stockholms akademi för psykoterapeututbildning, 

Svenska institutet för kognitiv psykoterapeututbildning samt Ersta-Sköndals högskola.

Mittuniversitetet startar psykologutbildning hösten 2008

logo_miun.gif

Wagnström skriver att Mittuniversitetet fått klartecken av Högskoleverket att starta en ny psykologutbildning. SR rapporterar kort om det här. På Mittuniversitetets hemsida kan man läsa deras pressmeddelande. Tanken är att utbildningen ska komma igång hösten 2008 i min gamla hemstad Östersund. Mittuniversitetet har länge haft psykologi på schemat men nu tar man ett ytterligare steg.  Man säger sig vilja satsa på tre områden:  Vetenskaplighet, Professionella färdigheter samt Arbetsliv och hälsa. Det låter ju inte unikt precis.

Mittuniversitetet är från början en märklig skapelse utspridd över Östersund, Sundsvall, Härnösand och Örnsköldsvik. Det blev ett kvoterat universitet under Leif Pagrotskys tid som minister, och gick före till exempel Södertörns Högskola som ansökt i åratal men fått nobb. Nåväl. Det är förmodligen bra att det blir fler utbildningsplatser för psykologer. Det kommer bli brist på psykologer framöver särskilt eftersom fler psykologer väntas jobba utanför den traditionella psykologmarknaden. Dock är det tveksamt om platserna ska spridas ut på fler lärosäten och instutitioner. Varför inte ge plats för 5 extra studenter varje termin på de utbildningar som redan finns? Psykologutbildningen har problem redan idag med att den spretar åt olika håll. Vi går knappast samma utbildning. Så länge universiteten inte öppet talar om det för studenterna tycker jag man kör med falsk varudeklarering. I grunden är det bra med olika inriktningar men de borde vara med tydligare än idag.