Terapi

Ibland hamnar vi människor i en kris. Då kan det ofta vara bra att söka professionell hjälp hos en psykolog. Men ibland är det mer en känsla av att vi är missnöjda med våra liv.

Vi hamnar då och då också i svackor där vi mår sämre. Det kan handla om nedstämdhet, ångest, sömnproblem, relationsproblem eller utmaningar i familjelivet till exempel. Då kan terapi vara ett sätt att få perspektiv på sin situation och sina svårigheter för att vända en negativ trend. Vårt professionella liv och arbete är också lätt en källa till frustration och svårigheter som vi brottas med. Relationer är svårt och det kan dels handla om en pågående relation eller svårigheter att få relationer att fungera överhuvudtaget. Ofta söker vi människor professionell hjälp när det redan gått lite för långt.

För mig är terapi en möjlighet för den som kommer att få perspektiv och tillsammans med mig som terapeut, reflektera över sin livssituation. Det gemensamma rummet och samtalet som klienten och terapeuten bygger upp är viktigt för att skapa en positiv förändring för klienten. Psykodynamisk terapi är en samtalsform och behandlingsmetod med gott forskningsstöd. En terapisession är normalt cirka 50 minuter lång och man träffas regelbundet, gärna varje vecka.

Jag är legitimerad psykolog och har en grundutbildning i psykodynamisk terapi. Jag har ett öppet förhållningssätt till andra psykoterapiformer. För mig är det viktigast att jag som psykolog är lyhörd inför dig som klient och det betyder att jag försöker anpassa mitt psykoterapeutiska förhållningssätt så att det ska passa just dig. Om jag bedömer att jag inte har kompetens att hjälpa just dig, kommer jag att hänvisa dig vidare till en erfaren kollega.

Jag tar emot klienter inom ramen för Organisationspsykologernas verksamhet, vid Hötorget i Stockholm. Jag är medlem i Sveriges Psykologförbund och Psykologföretagarna.

Psy_logo_80