Archive for month: december, 2008

Julledigt

Nu tar jag bloggpaus över jul och nyår. Den 7 januari är jag tillbaka och…

Read more

Essä om KBT i Kulturen?

 2441851569_0a989d2568_m.jpg

I dagarna kommer nr 4/2008 av tidskriften Psykisk Hälsa. Där medverkar jag med en essä om KBT i kulturen. Texten är en vidareutveckling av ett tidigare blogginlägg som väckte en del diskussioner. Svenska Föreningen för Psykisk Hälsa (SFPH) som ger ut tidningen har funnits sedan 1931. Tidskriften har funnits sedan 1960.

Här nedan följer essän i sin helhet. Trevlig läsning!

Var finns KBT i kulturen?

En gång är ingen gång. Men när två journalister inom loppet av ett par månader ringer och frågar mig om kopplingen mellan KBT (kognitiv beteendeterapi) och kultur kände jag att det var dags att gå till botten med det här. För hur kan det komma sig att vi har sett så få inslag av kognitiv beteendeterapi i konst, film och litteratur?

Få konstnärer verkar ha inspirerats av fobiträning, exponering och mindfulnessövningar. Överhuvudtaget är det ont om kopplingar mellan kultur och KBT. KBT är i sig inget nytt, de bygger på tankar från behaviorismen (som varit stark sedan 1920-talet) och den kognitiva tradition som växte fram på 1950- och 1960-talet. Men de här inriktningarna har inte heller intresserat sig för människan och kulturen.

Psykoanalysens däremot, har en hundraårig tradition av att prata kultur. Konstnärer, författare och sedermera filmare har inspirerats av psykoanalysens teorier om drömmar och omedvetna. På 1920-talet var surrealisterna med André Breton i spetsen tydligt influerade av perversa, sexuella och aggressiva inslag i psykoanalysens ideér. Konstnären Salvador Dali har målat berömda tavlor som i sig är ett slags refererande samtal med Sigmund Freud om sexualitet och drömmar. Marcel Prousts mastodontverk På spaning efter den tid som flytt där berättarjagets medvetandeström breder ut sig sida för sida bär tydliga spår av psykoanalysens fria associationer. Read more

Read more

Idagsidan har börjat blogga

SvD:s Idagredaktionen tar upp kampen med DN:s insidan. DN kontrade med sju psykologiexperter…

Read more

Mellan Väggarna

Det finns en mängd bra filmer på biorepertoaren just nu och som jag inte hunnit…

Read more

Psykiskt sjuka gör radio

Med hjälp av pengar från Allmänna Arvsfonden har journalisten och producenten…

Read more

BLM, OEI, FLM, OLM och ALT

  Det ska vara trebokstäver om man ska göra en literaturtidskrift i Sverige….

Read more

Mosskin tycker till om böcker

I senaste numret av Svensk Bokhandel (papperstidningen nr 21/2008) fick jag…

Read more

Nuögonblick och plötsliga förbättringar i terapi

”Sudden gains in group cognitive-behavioral therapy for panic disorder”…

Read more

Vart går psykiatrin?

Under hösten har ABF haft föreläsningsserien Vart gårt psykiatrin? På torsdag…

Read more

Psykologer tittar på film gästar Psykologstudent 09

  Helgen den 14-15 februari arrangerar Uppsalastudenterna med Markus Wikborg…

Read more