Arbetsmiljöns betydelse för depression och utmattningssyndrom – frukostseminarium 12 maj

Uppdatering: Vi har ytterligare en gäst till frukostseminariet på måndag om arbetsmiljö. Det finns fortfarande några platser kvar. 12 maj är jag moderator för ett frukostseminarium som Mind anordnar med flera intressanta personer i panelen.

10171810_478695322231884_981043370812400824_nDet finns tydliga samband mellan en dålig arbetsmiljö och symtom på depression och utmattningssyndrom. Det visar en ny forskningssammanställning från Statens Beredning för Medicinsk Utvärdering (SBU). Mind bjuder in till ett frukostseminarium där SBU-rapporten presenteras följt av ett panelsamtal om vägar framåt för ett hållbart arbetsliv. Deltagare:

Töres Teorell, professor på Stressforsknings-Institutet och ordförande för SBU-rapportens projektgrupp. Liza Radon, HR-specialist på Swedbank. Kristina Hagström, hälsostrateg på Skandia. Selene Cortes, ambassadör på (H)järnkoll. Moderator: Jonas Mosskin, leg. psykolog och styrelsemedlem i Mind.                                                                                

Tid: 12 maj 8.00-9.30, Plats: ABF-huset, Sveavägen 41. Pris: 150 kr medlemmar i Mind, 190 kr icke-medlem. Priset inkluderar kaffe och smörgås.

Klicka här för anmälan!

Varmt Välkomna!