Bokrecensioner en masse

Vi avslutade vår kurs i personlighetsteori med seminarier under två dagar. Alla i klassen läste var sin bok och referaten kan du läsa här. De böcker som presenterades var ”På lång sikt av Clarence Crafoord, ”Den tunna hinnan mellan omsorg och grymhet” av Ludvig Igra,
”Existensens psykologi” av Bo Jacobsen, ”Kognitiv beteendeterapi inom psykiatrin av red. Lars-Göran Öst, ”Psykoanalytiskt orienterad psykoterapi” av Bo Sigrell.

written by

The author didn‘t add any Information to his profile yet.
Related Posts

Comments are closed.

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!