Hur kan människor och organisationer dra nytta av digital teknik för att bli mer effektiva och sänka sina klimatutsläpp?

12 november deltog jag i ett seminarium på Tankesmedjan Fores om hur människa och klimat kan tjäna på distansarbete? Seminariet livestreamades på Fores Facebooksida där man kan titta på det i efterhand.

En slutsats är att individer har olika behov under en arbetsvecka och att det därför är lämpligt att arbeta på distans beroende på arbetsuppgifter. Det är också så att vi människor har olika personlighet och läggning. Vissa vill sitta hemma och vara helt bortkopplad från kollegor för att koncentrera sig ibland, medan andra inte kan fokusera alls när man arbetar hemifrån. Att förstå olika människors behov och att förstå organisationens behov beroende på läge, arbetssätt, bransch är helt avgörande. En erfarenhet jag har är att organisationer som är vana att använda digital teknik för möten och konferenser ofta är mer effektiva. För att göra digitala möten meningsfulla krävs ofta att man planerar bättre, är mer strukturerad och konsekvensen av detta är ofta bättre effektivitet och kortare möten.

Hela seminariet finns att se här: Mitt bidrag är från 55 minuter in i klippet. https://www.youtube.com/watch?v=eXkHSZ64OD8

Några av de projekt som nämns i seminariet finns att läsa om här: Läs mer om Resfria digitala möten, som Marlene Garhall representerade. Läs mer om Resfria möten i myndigheter, som refererades till under seminariets gång. Läs artikeln i Ny Teknik om hur Microsoft tar nästa kliv mot en mer flexibel arbetsplats. Jobbhubb i Tullinge, information från Mistra Sams/KTH