London Fashion Week testar modeller för ätstörningar

lfw_logo.gif

AP rapporterar att London Fashion Week har startat ett program för att testa alla modeller för ätstörningar. Det sägs vara ett sätt att förebygga och komma åt anorexia som man vet är ett stort problem blnad många modeller på catwalken. Genom testet som kan liknas vid en hälsoundersökning vill man nu göra något åt ätstörningar. British Fashion Council (BFC) har startat vad de kallar för Model Health Inquriy. Jag antar att man inte kommer diskutera de skeva ideal som modevärlden själva är med och skapar. Så vidsynta är man inte. Istället för att göra något åt problemet med vrickade skönhetsideal ska modellerna hälsoundersökas för att omöjligt kunna ligga precis på gränsen till undernäring. Det påminner om när David Eberhard raljerar över att Vägverket vill bygga skyddsstängsel på broar för att förhindra självmordsförsök. Det kan tyckas behjärtansvärt men när man tänker efter är det absurt. Istället för att samhället satsar pengar på att att förebygga självmord och depression i unga år ska Vägverket bygga stängsel. Gå till botten med problemen istället för snabba, kosmetiska åtgärder.