Pandemins trauma – ett Mosskinar 15 oktober

Pandemin har blottlagt vårt samhälles sårbarhet. De ekonomiska följdverkningarna av pandemin lever vi redan med. Men vilka sociala och känslomässiga konsekvenser bär vi som samhälle med oss? Ett kollektivt trauma eller en ny era: det glada 20-talet?

Pandemins trauma är det första i en serie utforskande samtal om samhällsutmaningar där organisationspsykologen Jonas Mosskin möter intressanta ledare. Inbjuden gäst till samtalet är läkaren Georg Engel. Han är biträdande chefläkare samt forsknings och utvecklingschef på Stockholms Sjukhem. Han kommer berätta om krisledning från sjukhusgolvet och om sin roll som rådgivare till andra aktörer.

Tid: Fredag  15 oktober, Kl 09.00-11.30. Kaffe och frukostmacka från kl 08.30.

Plats: The Park, Magnus Ladulåsgatan 1, Södermalm, Stockholm

Kostnad: 500 kr

Anmäl här: jonas@mosskin.se. Begränsat antal platser.