Ledarskap

Jag har under tio års tid arbetat som rådgivare till organisationer. Det handlar då ofta om frågor om att stärka ledarskapet, att göra det mer effektivt och kompetent. Min utgångspunkt är ofta att göra en analys eller kartläggning av organisationens ledare och sätt att arbeta med att utveckla ledarna. Det handlar både om utmanande krav och om omtänksamt stöd. Att ge råd till HR och ledningar om att hur man skall leda chefer på olika nivåer i organisationen är centralt för mig. Det handlar också om att välja bort och att fokusera insatser på det som ger mest nytta. Inte sällan behöver man prioritera mindre viktiga initiativ. Är du nyfiken på vilket sätt jag kan hjälpa er organisation med att utveckla ert ledarskap? Hör av dig till mig på jonas@mosskin.se