månadsarkiv: september 2007

Varför bloggar inte psykologer?

Det är rubriken på min artikel i Psykologtidningen nr 12/2007, som kommer ut i dagarna. Där försöker jag få psykologkåren att vakna ur den nuvarande Törnrosasömnen. Kom gärna med egna synpunkter och kommentarer på artikeln. Håller ni med? Som av en händelse finns inte Psykologtidningens artiklar att läsa på nätet så därför publicerar jag artikeln här.

”Hur kan det komma sig att alla bloggar utom psykologer? Sedan ett par år tillbaka har bloggosfären växt explosionsartat. Det är inte längre frågan om vem som bloggar, utan vem som inte bloggar. Det fanns en tid när det anordnades bloggöl i Stockholm. Så litet var bloggosfären. Den tiden är förbi. Idag är bloggandet en naturlig del av ett informationsutbyte på internet. Ett utbyte som växer och breder ut sig. Men inte bland psykologer. Läs mer

När ska den kognitiva terapin börja påverka litteraturen?

”Freud flyttar hemifrån”, utrpoar Sverker Lenas i en kolumn på DN Kultur. Lenas funderar över att Freud och den klassiska psykoanalysen tycks vara frånvarande i litteraturen, eller iallafall på Bokmässan. KBT håller på att bli det dominerande psykologiska paradigmet och i likhet med andra paradigm brukar det avspeglas i litteraturen funderar Lenas. I stora drag verkar det vara ett rimligt antagande. Jag har tidigare skrivit om varför kopplingen mellan kulturen och psykoanalysen varit och är så stark. Detta beroendeförhållande känns mer långsökt mellan KBT och kultur. Jag skulle säga att psykoanalysen är uppsagd men med ospecificerat utflyttningsdatum.

Psykologiska trauman behöver samhällets förståelse

bkherman.gif

Tor Wennerberg, psykologstudent, skriver en essä i DN. I essän tar han upp den amerikanske psykiatern Judith Herman som en av pionjärerna inom traumabehandling. Hermans och Wennerbergs tes är att det krävs ett accepterande samhälle som är villigt att erkänna de psykologiska trauma som en individ gått igenom, annars riskerar behandlingen och förståelsen utebli. Som exempel tar Wennerberg synen på kvinnors hysteri under Freuds dagar, krigsneuroser under Världskrigen och sexuella övergrepp ända fram till vår samtid. Det finns alltid en maktaspekt av vems trauma eller psykiska lidande som bejakas. Herman menar att det var först när Vietnamsoldaterna kom hem och drabbades av Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) som fenomenet togs på allvar. Det kunde ske tack vare att det fanns ett samhälleligt tryck på att ta itu med detta problem. Därefter etablerades snabbt kunskap om PTSD som fenomen och behandlingsmetoder utvecklades. På 1980-talet kunde forskare och behandlare konstatera att samma psykiska processer som är igång vid krigstrauman också finns vid andra psykiska trauman, som tex. sexuella övergrepp. Hermans bok, ”Trauma and recovery” finns sammanfattad i punktform här och finns att köpa här.

Bokmässan är som en bal på slottet

1217255.jpg

Vad är en Bokmässa egentligen? Alldeles dötrist och tråkig, och alldeles underbar. Min erfarenhet (bokmässan 2005) är att det är ett gigantiskt jippo som alla som är där tycker är livsviktigt= jordens medelpunkt. De som inte är där distanserar sig från det perspektivet på alla tänkbara sätt. Ungefär som jag gör nu. Bokmässan är en enorm branschträff och som sådan fungerar den säkert utmärkt.

Större delen av tiden bland montrarna blev jag yr av alla människor. Men en eftermiddag råkade jag stöta ihop med Vilgot Sjöman. Vi var båda ensamma för tillfället och behövde sällskap. Det blev ett fint möte där vi diskuterade Sven Lindqvist, Der Untergang, Nyfiken Gul och gick på queerseminarium. En månad senare tog vi en pizza på Östermalm. Ett halvår senare gick Sjöman bort.

Röd t-shirt för Burma och bakgrunden till dagens konflikt

bma51.jpg

Jonas Morian fick precis som jag ett sms idag om att bära röd t-shirt för att visa vårt stöd till munkarna och folket i Burma. Protesterna mot militärregimen fortsätter trots att landet är isolerat och slutet sedan årtionden.

Militärregimen i Burma har alltid haft ett oförståeligt och mystiskt skimmer kring sig. I en essä i London Review of Books, med titeln ”What to do about Burma?” beskriver Thant Myint-U bakgrunden till dagens situation. På ett brilliant sätt skildrar han Burmas 1900-tals historia. En historia om konflikter, kolonialmakter, världskrig, etnisk splittring, kommunister, militärer och förhistorien till frihetskämpen Aung San Suu Kyi. Hur det kommer sig att alla avgudar henne och mycket mer får man klart för sig i denna text. Essän bygger delvis på Thant Myint-Us bok The River of Lost Footsteps: Histories of Burma. Författaren kommer själv från den politiska eliten, hans farfar var bland annat Burma FN-sändebud på 1960-talet.

Psykologidagarna 2007

pdaffisch.jpg

Om en månad är det dags för Psykologidagarna 2007. På Folkets Hus i Stockholm kommer créme de la creme inom psykologskrået att samlas. Under två dagar 25-26 oktober pågår en mängd föredrag och seminarier och det hela invigs av socialförsäkringsministern Cristina Husmark Pehrsson.

Jag ska göra mitt bästa och försöka powerblogga från mässan. Särskilt med tanke på alla studenter som med rätta ger arrangemanget nobb för att det är för dyrt.

Programmet ligger uppe på nätet även om programpunkterna är väl rumphuggna. Årets upplaga säger sig fokusera framför allt på psykologisk tillämpning. Det finns många föredrag som verkar intressanta. Om jag ska lyfta fram några som låter extra spännande blir det dessa. Det speglar antagligen mitt subjektiva intresseområde just för tillfälle. I diskussionen om ”psykologins synlighet i samhällsdebatten” med bland andra Lars Ahlin vill jag gärna få tag i micken.

Läs mer

Psykologer tittar på film visar ”Att vara och ha”

3oktweb1.jpg

Onsdag 3 oktober är det dags för Psykfilm igen.

Psykologer tittar på film presenterar ”Att vara och ha” (FRA, 2002) av Nicolas Philibert.

Det är en film som skildrar en av alla de små byskolor som fortfarande finns på landsbygden i Frankrike. Philibert följer i den här dramadokumentären en liten klass med barn från 4-10 år och deras lärare George. Han är en sträng men varm magister med stor passion för sitt yrke. ”Att vara och ha” vann många priser och fick svenska lärarkåren att vallfärda till biograferna. Men vad kan filmen säga oss ur ett psykologiskt perspektiv? Hur ser en bra pedagogik ut för att stödja barns utveckling?

Efter filmen blir det ett samtal med Bo Heffler, leg. psykolog och lektor i psykologi och erfaren lärare på Stockholm Universitet. Heffler har bland annat intresserat sig för barns kognitiva utveckling.

Filmvisningen börjar 19.30 och Street är öppet som vanligt 17-01.
Street har en trevlig bar och restaurang för den som vill äta.

Mer bakgrund till filmen på Psykfilm.

Vi ses!

PS: Gå med i Psykfilm på Facebook.

Mitt psykiatriska liv av Johan Cullberg

02553-01.JPG

”Mitt psykiatriska liv” heter Johan Cullbergs memoarer, utgiven på Natur & Kultur. PC Jersild uppmärksammade boken igår och idag kan man läse en intervju med Cullberg själv i DN. Så vad passar bättre än min egen recension av samma bok. SvD recenserar här.

Att läsa om Cullbergs borgerliga uppväxt som biskopsson på 30 och 40-talet är att få Sveriges moderna historia återberättad. Cullbergs bok är en del barndom, en del studietid och en del psykiatri. Alla intressanta delar. Boken får ibland en lite gubbig ton av återblickande men det har kanske med formatet att göra. Men mestadels är det en fascinerande läsning. Läs mer

Sokratiskt café 6 oktober

sokrates2.jpg

Bokhandeln Mareld har tidigare haft sokratiskt café under våren och tar upp tråden igen. Lördagen den 6 oktober kl. 15-16.30 sker den första caféträffen. Fritt inträde. Så här beskriver Mareld arrangemanget:

”Vad bär du för frågor inom dig? Kom och dela med dig av dina funderingar. Man behöver inte vara filosof för att diskutera viktiga frågor. Eller så upptäcker du filosofen inom dig när du väl börjar diskutera! Inga förkunskaper behövs, bara ett genuint intresse för att samtala kring såväl vardagliga som viktiga frågor.

Det viktigaste är inte svaren utan frågorna. Frågor som kan leda till nya frågor, öppna andra sinnen, belysa ett problem från olika håll. Detta var en av Sokrates idéer i samtalen med sin omgivning. Vi vill plocka upp den tråden och inbjuda till en stund av nyfiket utforskande, där vi tillsammans jobbar fram en frågeställning som vi känner kan diskuteras på ett meningsfullt sätt.”

Psykoterapi idag; en samtalsserie på bokhandeln Mareld

top.jpg

Mareld presenterar sin samtalsserie så här:

”Intresset för psykoterapeutiskt arbete ökar, inte minst bland allmänintresserade och i media. Därför vill vi på Mareld Böcker under hösten erbjuda ett tema under rubriken: Psykoterapi idag. Syftet är någon form av konsumentupplysning, att ge människor möjlighet att få ett samlat grepp om några av de viktigaste psykoterapiinriktningarna.

Under fyra kvällar kommer en företrädare för varje inriktning att presentera det som han/hon tycker är utmärkande vad gäller grundantaganden, arbetsteori, metod/arbetsmodeller osv. Avsikten är att förtydliga den enskilda inriktningen, inte polemisera mot andra.”

Seminarierna är på onsdagar med start 10/10 och därefter 24/10, 31/10 och 7/11.

Kl. 18.30-20.00, på Marelds bokhandel, Hälsingegatan 1/Odengatan 84.

Priset för varje samtalskväll är 80 kr och inkluderar te eller kaffe. Förköp sker hos Mareld. Platsantalet är begränsat till 30 stycken per tillfälle, så det är först till kvarn som gäller. Läs mer