månadsarkiv: april 2007

Vaclav vs. Vaclav

160px-vaclav_havel.jpg

Tänk dig att du är en lysande författare och intellektuell. Du för en samhällskritik mot din rådande regim som får västintellektuella att bli avundsjuka. Du skriver bok efter bok i husarrest eller i fängelse. Dina alster smugglas ut till världen. Du är högtravande, samvetsgrann och stilistisk. Du är en varm och god människa. Plötsligt faller muren. Du blir ditt lands president över en natt. Du måste ta tag i omställningen av ditt land. Såväl ekonomiskt som politisk. Det var författaren Vaclav Havels öde. Under hela 1990-talet och fram till 2003 var han president. Tjeckien politiska liv sedan 1989 handlar till stor del om två Vaclav. Havel och hans antagonist Klaus. Likt en intrigerande Brutus har Klaus kommit med det ena nålsticket efter det andra. Förra året utkom Havels memoarer med titeln ”Please, be brief” och i år kommer ”From the castle and back”. I New York Review of Books kan man läsa Havels egna ord om konflikten med Klaus. Gör det.

Narcissist och välanpassade cp

franksson_339×284.jpg

Kom till Street imorgon torsdag 26 april. Då är det Psykfilm som visar ”Min vänstra fot” om lätt neurotiske cp-skadade Christy Brown. Efter filmen blir det samtal med Jonas Franksson, ett välanpassat cp som inte dreglar, enligt honom själv. Här kan du läsa två längre intervjuer med Jonas i Gefle Dagblad och SvD. Läs också om marschen för tillgänglighet som kommer att arrangeras för femte året i rad 2 juni i Stockholm.

Psykologtidningen tar upp evidensparadigmet

svenbro2187.jpeg

I senaste numret av Psykologtidningnen (nr 6, 2007) diskuterar Håkan Svenbro evidensparadigmet inom psykologin. Svenbro har skrivit boken ”Det biografiska perspektivet – människosyn och behandlingsarbete” I artikeln tar han upp de aspekter som faller utanför ramen när vi standardiserar metoder och behandlingar. Svenbro riktar in sig bland annat på svårigheterna att mäta på ett adekvat sätt. ”På en skala 1 till 10 hur mår du idag?” ger oss lite eller grunda föreställningar om hur detta utvecklas över tid. Och vad betyder det vi mäter egentligen? Svenbro är inne på att evidensbasera evidensparadigmet men inser omöjligheten i ett sådant företag. Han avslutar:

Vi får inte förtrollas av den precission som evidensparadigmet utlovar, utan försöka se vilka delar av verkligheten som detta paradigm förpassar till osynlighet och glömska. I annat fall kommer vi – med ödesdigra konsekvenser – bara att bidra till en maskinaliserad människosyn.

Svenbros artikel är omständlig men belysande. I sak håller jag med även om jag tror att det är än fler brister med evidenstänkandet än vad Svenbro tar upp.

Trewarthen om bebisar, musikalitet och deprimerade mödrar

Gästföreläsaren Colwyn Trewarthen var en charmerande herre. Trewarthen har i sin senaste forskning studerat hur spädbarn och mödrar delar mening med varandra. Trewarthen menar att samspelet präglas av en kommunikativ musikalitet. Fraseringar, ljud, skratt, pull-pull; allt sker i väl avvägda tidsenheter. Trewarthen menar att hur samspelet löper präglas av rytm och sympati. Med sympati menar han empati (men Trewarthen föredrar det mer sociala sympati istället för empati som är mer enpersonsfokuserat). Sympati visar sig både i tid och form i samspelet. Trewarthen har visat att Brocas och Wernickes område som aktiveras när vi pratar och lyssnar är aktiverat från födseln vid alla sorters kommunikativa former. Tex. när vi gestikulerar. Han menar att Brocas och Wernickes område bättre beskrivs som kommunikativa centrum. Neuropsykologer brukar beskriva vår hjärna som formbar och plastisk. Men då missar man att hjärnan utvecklas på ett ”purposefull way”, anser Trewarthen. Läs mer

Mischmasch av gästföreläsaren Marsella

Det är alltid lika frustrerande att inse att man är på fel plats, vid fel tidpunkt och lyssnar på fel föreläsare. Marsella visade sig vara en rörig man som likt en Michael Moore for ut i resonemang om vår globala tid, närmare bestämt den i USA. Marsella vill expandera psykologiämnet, integrera allt som är intressant, typ antropologi, sociologi, genus, kultur, postkolonial teori filosofi, andlighet you name it. Marsella var så upptagen att beskriva vår tid med alla de globala utmaningar som vi står inför att han glömde bort att ge oss en hint om hur vi ska få ihop alla skiftande perspektiv. Hans handlingsplan för psykologin och då främst i USA:

1) Internationalisera curriculum. Svarta, hispanics och asiater i USA känner inte igen sig i det västliga etnocentriska perspektivet.

2) Förändra synen på psykologi, bli mer öppen och internationell.

3) Mer kvalitativa metoder inom forskningen. För mycket fokus på kvantitativ empiri.

4) För in social rättvisa som ett mål för psykologiämnet.

Tunna resomenang som hjälper föga. Marsella hade försökt implementera en freds- & konfliktslösningskurs på alla Hawaii Universitys institutioner. De enskilda programmen hade inte tid med sånt, menade man så det blev inget. Ja det var ungefär det.

Peter Englunds mentala år

mitt_aar4.jpg

Den bloggare jag har störst förväntningar på är författaren Peter Englund. Är det någon av den gamla skolans historiker, och författare som borde behärska bloggmediet och ta det till nya nivåer så borde det vara Peter Englund. Läs hans intressanta reflektion angående åsiktsinkontinsens och väskdebatten. Texten är så klart hämtad ur en 16 år gammal essä.

Englunds mentala årskalender eller snarare årscykel är en fin illustration av svensk årstidsmentalitet. Läs Englunds blogg men framför allt hans böcker.

Hej2007 en konferens om web 2.0

hej2007.jpghej.jpg

Igår var det web 2.0 konferens i Stockholm. Hej2007 kom till för att ett gäng asiatiska utbytesstudenter kom hit. Ryktet säger att namnet på konferensen kom till för att de tyckte det var ett så roligt ord. Jag hade besök från Norge och gjorde en Söderguidning istället för att sitta inne. Mymarkup.net och Citizenmediawatch har skrivit utförligt om konferensen. Jag kan inte låta bli att tycka att den här bilden är illustrativ för hur webfolket gör när de konferensar. De sitter och knappar på laptops istället för att följa med i föredragen. Visserligen är simultankapaciteten hos människor högre idag än tidigare enligt hjärnforskaren Klingberg, men jag undrar; går de inte miste om något här?

Psykologer tittar på film; på Street

flyerpaweb.jpg

Nästa Psykologer tittar på film blir på Street i Hornstull. 26 april visar jag Min vänstra fot (ENG, 1989). Filmen handlar om cp-skadade Christy Browns liv. Han växer upp i ett fattigt arbetarhem i 30-talets Dublin. Med sin vänstra fot tar han sig fram och blir konstnär och författare. Gäst då blir Jonas Franksson. Jonas var programledare för det uppmärksammade TV-programmet CP-magasinet.

23 maj visar jag Pianisten, (FRA, 2001) som bygger på nobelpristagaren Elfriede Jelineks roman. Pianolärarinnan Erika Kohut, är en hämmad kvinna i 40 års åldern som bor med sin mor. Erika har ett komplicerat förhållande till sin sexualitet, något som blir akut när hon blir uppvaktad av en yngre man på konservatoriet. Gäst då är författaren och psykiatrikern Johan Cullberg. Läs mer om Cullbergs bakgrund som läkare och som författare. De två mest kända böckerna av Cullberg är kanske ”Kris och utveckling”, som handlar om krisens struktur samt ”Skaparkriser”, som behandlar Strindberg och Dagerman. En utförlig bibliografi finns här.

Filmerna börjar 19.30 men baren och restaurangen är öppen från 17-01.

Vi ses!

Evidensbaserade terapier, äpplen och päron

180px-peras_-_pears.jpg

Tore skriver på Psykologiaktuellt om debatten om evidensbaserade terapier. Peter Ankarberg och Billy Larsson tuppfäktas om vem som sade vad, när och hur. Larsson skrev om evidensbasering i Psykologtidningen nr 3/2007. Det finns mycket att säga i ämnet. Generellt tycker jag att vi lever i en märklig tid. Empiri och evidens har blivit till heliga reliker. Vi dyrkar dem i tron på att vi når fram till sann kunskap endast tack vare det. När det handlar om terapiformer har det smugit sig in en terminologi och ett sätt att tänka där man ska jämföra äpplen och päron efter samma kriterier. Även när det inte går. Päron är ju generellt sötare än äpplen. Men själv väljer jag frukt efter vart jag köper den, hur den ser ut, hur den känns i handen, vilket sort det är. Kanske köper jag inte ens ett päron eller ett äpple utan en kiwi. Alla dessa faktorer måste beaktas. Jag har en känsla av att ett medicinskt, positivistiskt paradigm smugit sig in i terapirummet och tagit över diskursen helt. Det tycker inte jag om.

Gästföreläsningar med Anthony J. Marsella

Anthony J. Marsella kommer till Psykologen och Stockholm Universitet måndagen den 23 april, Frescati Hagväg 8, David Magnussonsalen.

Marsella håller två föreläsningar kl 13.00-14.30 är ämnet Psychology in a Global Era: Challenges, Issues & Opportunities. 15.30-17.00 pratar Marsella om Culture, Psycho-pathology, and Service Delivery.

Marsella har arbetat på Hawaii University i 35 år och forskat om kulturella faktorer för olika typer av psykologiska problem. På Psykologiska institutionens hemsida ett pdf-dokument om Marsellas forskning och föreläsningar.