Etikettarkiv: Marsella

Mischmasch av gästföreläsaren Marsella

Det är alltid lika frustrerande att inse att man är på fel plats, vid fel tidpunkt och lyssnar på fel föreläsare. Marsella visade sig vara en rörig man som likt en Michael Moore for ut i resonemang om vår globala tid, närmare bestämt den i USA. Marsella vill expandera psykologiämnet, integrera allt som är intressant, typ antropologi, sociologi, genus, kultur, postkolonial teori filosofi, andlighet you name it. Marsella var så upptagen att beskriva vår tid med alla de globala utmaningar som vi står inför att han glömde bort att ge oss en hint om hur vi ska få ihop alla skiftande perspektiv. Hans handlingsplan för psykologin och då främst i USA:

1) Internationalisera curriculum. Svarta, hispanics och asiater i USA känner inte igen sig i det västliga etnocentriska perspektivet.

2) Förändra synen på psykologi, bli mer öppen och internationell.

3) Mer kvalitativa metoder inom forskningen. För mycket fokus på kvantitativ empiri.

4) För in social rättvisa som ett mål för psykologiämnet.

Tunna resomenang som hjälper föga. Marsella hade försökt implementera en freds- & konfliktslösningskurs på alla Hawaii Universitys institutioner. De enskilda programmen hade inte tid med sånt, menade man så det blev inget. Ja det var ungefär det.