Utveckling

Organisationer består av individer, grupper och avdelningar. Tillsammans bildar de en större helhet, en organisation. Det som är spännande med organisationer är att de är ständigt i förändring efter som människorna i systemet aldrig. Det som är påfrestande är att organisationer just är i ständig förändring. Inte sällan ändras strukturer, medarbetare byts ut, uppdrag omformas. Det leder naturligt till påfrestningar, konflikter och utvecklingsmöjligheter. Det är ofta klokt att ta in utomstående hjälp för att stödja såväl organisationsutvecklings och för att hantera kriser och konflikter som ibland uppstår. Det är här jag som psykolog och organisationskonsult kommer in i bilden.

Jag har en systemteoretisk grundsyn på individer, grupper och organisationer. Med det menas att jag tror att vi formas och förhåller oss till det sammanhang, eller system som vi befinner oss i. Jag är influerad av förhållningssätt som även tar i beaktande omedvetna krafter och processer i arbetsgrupper och organisationer. Det kan ibland förklara varför det är svårt att orientera sig i en verksamhet.

Jag har en positiv syn på vad organisationer kan innebära för individer. De kan ge oss en plattform och en känsla av sammanhang och gemenskap som gör det möjligt för enskilda individer att växa tillsammans med andra. Jag har gedigen erfarenhet av att arbeta med stora och små organisationer, både från insidan och som konsult. Dessa erfarenheter i kombination med min teoretiska kunskap om hur människor psykologiskt fungerar i  arbetsgrupper och organisationer omsätter jag i konkret handling för dig som uppdragsgivare.

 

Lämna ett svar