Etikettarkiv: Psykologen

Sociala medier från ett psykologiskt perspektiv

Socialmedia from a psychological perspective [slideshare id=8153104&w=425&h=355&sc=no]

Jag har jobbat en del under våren med föreläsningar om sociala medier parallellt med mitt uppsatsskrivande. Här är en slideshare till allmän beskådan på engelska om hur man kan betrakta sociala medier från ett psykologiskt perspektiv. Med lite inspiration från sociologer och socialpsykologin. Det är en ganska teoretisk presentation med många praktiska frågor att besvara och reflektera över. Kom gärna med kommentarer eller synpunkter. Är du intresserad av en föreläsning eller workshop om sociala medier, tveka inte att kontakta mig.

Daniel N Stern föreläser i Stockholm 24 maj

Den berömde psykologen Daniel N Stern kommer till Psykologen på Stockholm Universitet den 24 maj. Daniel N. Stern är professor i psykologi vid universitetet i Genéve samt bitr. professor i psykiatri vid Cornell-universitets medicinska avdelning i New York. Stern betraktas som den store banbrytaren inom modern spädbarnsforskning och har som kanske ingen annan bidragit till att fördjupa våra kunskaper om den tidiga relationen mellan mor och spädbarn.

Av Stern finns flera böcker på svenska. ”Spädbarnets interpersonella värld” (1991), ”Ett litet barns dagbok” (1991), ”Moderskapskonstellationen” (1996)”, ”En mor blir till” (1999), ”Ögonblickets psykologi” (2005) med förord av min lärare Pia Risholm Mothander. Jag tror att föredraget börjar klockan 18.00.

Gästföreläsningar med Anthony J. Marsella

Anthony J. Marsella kommer till Psykologen och Stockholm Universitet måndagen den 23 april, Frescati Hagväg 8, David Magnussonsalen.

Marsella håller två föreläsningar kl 13.00-14.30 är ämnet Psychology in a Global Era: Challenges, Issues & Opportunities. 15.30-17.00 pratar Marsella om Culture, Psycho-pathology, and Service Delivery.

Marsella har arbetat på Hawaii University i 35 år och forskat om kulturella faktorer för olika typer av psykologiska problem. På Psykologiska institutionens hemsida ett pdf-dokument om Marsellas forskning och föreläsningar.

Gästföreläsning med Colwyn Trewarthen

Tisdag den 17 april kl 10.00-12.00 håller professor Colwyn Trevarthen en föreläsning med titeln ”How a young child discovers meaning and emotional health with joyful companions, from infancyPsykologen i Stockholm. I David Magnussonsalen, Frescati Hagväg 8, plan 3.
Trevarthen är professor i barnpsykologi och psykobiologi vid Edinburgh University och är en ledande spädbarnsforskare.