Amerikanska psykologer fortsätter jobba på Guantanamo

phr-hrf-report-2007aug.jpg

DemocrazyNow rapporterar från APA:s (American Psychologist Association) stormiga tredagars kongress. Det är en utförlig beskrvining som är värd att läsa. På tapeten var frågan om APA skulle utesluta medlemmar som samarbetade med den amerikanska militären och CIA i förhörssammanhang tex. i Guantanamofängelset. 2006 beslutade läkare och psykiater att bannlysa medlemmar som medverkade i förhör hos militären. Skulle APA också fatta ett sådant beslut skulle det inneburit att ingen yrkeskår med medicinsk eller psykologiskt kunnig personal skulle finnas med. Efter en hetsig debatt bestämde sig APA för att inte ta detta steg. Man kan fråga sig varför?

Ett av argumenten för att fortsätta är att om psykologer finns med vid förhören så blir de säkrare. Det är ett rätt tungt skäl. Ett annat skäl var att psykologer kan hjälpa förhörsledare att i en icke-tvingande miljö få fram så mer information än vad förhörsledaren annars skulle fått. Men en av anledningarna att APA inte tog detta steg är att så många psykologer faktiskt arbetar inom militären. Dessa är en stor och stark grupp inom APA.

APA antog istället en resolution som förbjuder medlemmar att medverka vid 20 specifika förhörstekniker däribland skenavrättningar, sömnstörning, våldtäkt, waterboarding mfl.

Physicians for Human rights har skrivit en rapport om hur USA:s militär kränker de mänskliga rättigheterna. De kommenterar också APA:s beslut och menar att APA borde gått hela vägen. Där finns också listan på de förhörstekniker som APA förbjudit sina medlemmar att medverka i. CIA och militären har systematiskt använd metoden att störa sömnen och sinnesintrycken hos fångarna eftersom den metoden inte orsakar något långvarigt psykiskt eller fysiskt lidande och därför är svår att upptäcka. Kritikerna menar att eftersom APA har gått med på att fortsätta att ställa upp på detta kryphål i hanteringen av fångarna, så kan militären och CIA lugnt fortsätta tortyren. Ett liknande kryphål finns redan i Bushadministrationens Military Commissions Act från 2006.

Enligt Democrazy Now och journalisten Mark Benjamin har det framkommit bevis för att psykologer har varit drivande in utformandet av de nya förhörstekniker som åter tagit i bruk en masse sedan 9/11.

Debatten går vidare även om APA missade ett unikt tillfälle att sätta ned foten.