Matrix Integral: en ny internationell ledarskapsutbildning

I dagarna deltar jag i planeringen av en ny ledarskapsutbildning som förhoppningsvis ska starta hösten 2008 i Stockholm. Målet för Matrix Integral är att utbilda förändringsagenter och sociala entreprenörer för vår komplexa värld. Fredag 7 september presenterar vi Matrix Integral för alla intresserade. Skicka ett mail till jonasmosskin(at)gmail.com om du är intresserad och vill komma.

Härmed inbjudes Du till en presentation av Matrix Integral

Matrix Integral är en ny internationell (engelspråkig) ledarskapsutbildning för unga aspirerande ledare och entreprenörer i 25-35 årsåldern vilka har ambitioner att förändra världen. Vi kallar dem för förändringsagenter eller sociala entreprenörer.

Under två terminer kommer den första kullen av 24 elever från hela världen att lära sig hantera komplexa problem med hjälp av sektorsöverskridande perspektivtagande. Eleverna ska kunna verka som ledare i svåröverskådlig värld som kräver omfattande helhetslösningar. Skolans lärare kommer att kompletteras med gästföreläsare från hela världen vilka är specialister inom sina respektive områden.

Till grund för utbildningen ligger de senaste rönen inom modern utvecklingspsykologi och ledarskapsteori, samt det senaste från coaching och kommunikationsteori. Undervisningen kommer även att använda sig av fysiska och mentala övningar som teater, meditation och kampkonst.

Matrix Integral hämtar inspiration från årtusenden av mänsklig utveckling. Vi minns historien och inspireras av antiken, renässansen och österländska idéer om att skapa en integrerad utbildning för kroppen, hjärnan och själen. Samtidigt vill vi medverka till att skapa en modern helhetssyn på oss som människor och vår värld omkring oss. Vi vill att våra elever ska utveckla sin fulla potential.

För första gången i Sverige kommer vi under en timme att presentera Matrix Integral som skall starta sitt första program hösten 2008. Vi hoppas att Du vill närvara för att ta del av våra idéer, ställa frågor och bidra med inspiration till vår internationella stab. Tag gärna med en vän och sprid detta till bekanta som Du tror skulle kunna vara intresserade.

Vi är övertygade om att detta är någonting enastående för framtidens utbildning i Sverige.

Tid: Fredagen den 7 september, kl. 16.00
Plats: Stiftelsen Musikkulturens Främjande, Riddargatan 37
OSA: torsdag 6:e september kl 12.00.

Förfriskningar erbjudes efteråt. Sluttid 18.00. För information om presentationen: Robert Holmin, 0709-48 23 39, Jonas Mosskin 073-650 51 03 och för mer information om utbildningsprogrammet: Hannes Aurell 0734-001252, info@matrixintegral.org,

Varmt Välkomna!