Anna Kettner om att ha adhd och att vara politiker

sl210_206278w.jpgSvD har haft en bra artikelserie om vuxna kvinnor med adhd. En av artiklarna handlar om politikern Anna Kettner som haft diagnosen adhd i tio år och som nu väljer att berätta om det. Studio Ett (29 februari) intervjuade Anna Kettner som är en ledande socialdemokratisk politiker sedan många år. Hon har bland annat varit trafiklandstingsråd i Stockholm 2002-2006. Det är modigt att hon berättar om det här. Jag tror det är viktigt att vi förmedlar olika bilder av vad det innebär att ha en olika diagnoser. Anna Kettner tog upp ett underbart ordspråk bland adhd-personer:

”måste du nödvändigtvis prata medan jag avbryter”

Kettner nämner vikten av att ha en förstående och uppmuntrande familj och socialt sammanhang. Hon lyfte fram att det är nödvändigt att lära sig att hantera adhd, annars går man under. Jag tycker det är bra om vi börjar tala mer om hur man hanterar olika handikapp istället för att tala om det enbart i negativa termer. Kettner sade att hon har en lång erfarenhet av att hantera vardagskaos, missförstånd och märkliga situationer. Det såg hon som en tillgång i politiken där det ofta handlar om att kompromissa och finna nya lösningar på gamla problem. I grunden handlar det om att tänka kreativt. Det finns alltid bra saker med våra svagheter och brister. Här kan psykologer med en kognitiv inriktning vara ett bra stöd för att lära människor att tänka i andra banor.