Etikettarkiv: adhd

SBU utvärderar datorhjälpmedel för barn med ADHD

SBU (Statens Beredning för Medincinsk Utvärdering) rapporterar att man utvärderat datorhjälpmedel som används i skolan för att underlätta för barn med ADHD. Effekten av datorhjälpmedlen visar sig dock vara en besvikelse.

SBU kallar sig på sin hemsida för ett ”kunskapscentrum för hälso- och sjukvården”. Därför blir det en smula märkligt när de ger sig på att utvärdera insatser i skolan. Jag känner inte till forskningen och rapportens innehåll men det är något konstigt när det medicinskt inriktade SBU bedömmer allehanda saker. Som om de vore experter på skolan och ADHD.

I Ekots inslag uttalar sig läkaren och professorn Gunilla Thernlund på följande vis:

– Det är sorgligt för det behövs forskning på mer vardagliga metoder, för att se vad som fungerar. Det har stor betydelse för vården, för patienterna att man utvärderar metoder som kan vara till nytta för patienten. Det är för lite klinisk forskning, det gäller särskilt inom psykiatrin och barnpsykiatrin, säger Gunilla Thernlund.

Det är förvisso sant, men varför ska samhället förlita sig så slaviskt på SBU?

Adderall, en ADHD-medicin på villovägar

180px-AdderallXR-15mg

Koffeintabletter verkar ute, det nya svarta är adhd-medicin som vanliga studenter tar kvällen innan tentan för att orka plugga hela natten. P1-morgon hade ett reportage av Katarina Andersson från USA där 4 % av studenterna visade sig använda adderall för att prestera bättre. Det hjälper till att hålla fokus och gör det lättare att koncentrera sig intensivt under en längre tid. Adderall innehåller amfetamin och kan vara beroendeframkallande. Hör reportaget här.

Ny forskning om adhd

DN skriver idag om ny forskning om adhd som publicerats i JAMA. Man har länge misstänkt att personer med adhd har en annorlunda hjärnstruktur på något sätt. Nu har forskarna märkt att ad/hd-personer som utsätts för stimuli får ett dopaminpåslag som är lägre än hos kontrollgruppen. Dopaminet sjunker dessutom vilket gör att ad/hd-personerna lättare distraheras av nya intryck eftersom dopaminet inte hjälper hjärnan att ”hålla fokus”. Dopamin är en del av hjärnans belöningssystem och det tycks fungera annorlunda hos ad/hd-personer. Det kan förklara varför både impulskontroll och missbruk är vanliga problem för personer med ad/hd.

Finns det ett samband mellan ADHD och entreprenörer?

RSA Journal skriver om professor David A. Kirby som forskat kring ADHD och entreprenörskap på University of Surrey. Kirbys tes är att de egenskaper som lyfts fram som särskilt värdefulla för att bli en entreprenör liknar de egenskaper som personer med ADHD brukar ha. Kanske är det så att förekomsten av ADHD är större bland entreprenörer än bland befolkningen i stort. Och om det är så , borde vi kanske uppmuntra unga skoleelver med ADHD att bli entreprenörer.

Såväl entreprenörer som personer med ADHD underpresterar i skolsammanhang enligt DuPaul & Stoner, 2002.

Två mindre undersökningar har genomförts utan att kunna påvisa några större skillnader. Dock fann studien att personer med ADHD har en starkare höger hjärnhalva till skillnad från kontrollgruppen som har en starkare vänster hjärnhalva. Eftersom skolsystemet till stor del fokuserar på inlärning där vi använder vänster hjärnhalva förklarar det varför ADHD-personer lyckas sämre i skolan. Så här sammanfattar Kirby sina slutsatser:

The results of the test for cognitive style suggested that there is also a difference in the brain dominance of the two groups. The majority of the Surrey students had a moderate left brain dominance (associated with sequential, logical, linear processes) whilst the ADHD group had a right brain learning preference (associated with simultaneous and intuitive processes) similar to the successful entrepreneur. This could explain why both entrepreneurs and those with ADHD tend not to excel in an educational system that is predominantly left brain in its orientation.

Frågan kvarstår fortfarande. Kirbys forskning baserar sig på ett litet urval och behöver kompletteras. Min gissning är att ADHD är ett för stort handikapp för att kunna bli en tillgång ens för en entreprenör.

Via Research Digest Blog

Anna Kettner om att ha adhd och att vara politiker

sl210_206278w.jpgSvD har haft en bra artikelserie om vuxna kvinnor med adhd. En av artiklarna handlar om politikern Anna Kettner som haft diagnosen adhd i tio år och som nu väljer att berätta om det. Studio Ett (29 februari) intervjuade Anna Kettner som är en ledande socialdemokratisk politiker sedan många år. Hon har bland annat varit trafiklandstingsråd i Stockholm 2002-2006. Det är modigt att hon berättar om det här. Jag tror det är viktigt att vi förmedlar olika bilder av vad det innebär att ha en olika diagnoser. Anna Kettner tog upp ett underbart ordspråk bland adhd-personer:

”måste du nödvändigtvis prata medan jag avbryter”

Kettner nämner vikten av att ha en förstående och uppmuntrande familj och socialt sammanhang. Hon lyfte fram att det är nödvändigt att lära sig att hantera adhd, annars går man under. Jag tycker det är bra om vi börjar tala mer om hur man hanterar olika handikapp istället för att tala om det enbart i negativa termer. Kettner sade att hon har en lång erfarenhet av att hantera vardagskaos, missförstånd och märkliga situationer. Det såg hon som en tillgång i politiken där det ofta handlar om att kompromissa och finna nya lösningar på gamla problem. I grunden handlar det om att tänka kreativt. Det finns alltid bra saker med våra svagheter och brister. Här kan psykologer med en kognitiv inriktning vara ett bra stöd för att lära människor att tänka i andra banor.