Företroende på nätet

Eric och Alex har sammanfattat sitt ex-jobb i en bra artikelIDG.se. Under tre månader förra sommaren blev deras projekt Trustmojo till. San Franscisco tycks vara den självklara utblickspunkten för  dent nya nätet. Ex-jobbet och artikeln handlar om förtroende på nätet. Hur ser det ut egentligen? De tar upp några exempel på nätet med Friendster, Craigslist, Wikipedia och diversé start-ups. Artikel avslutar med it-gurun Jeff Jarvis berömda bloggcitat:

”I vår media 2.0-, webb 2.0-, post-media-, post-scarcity-, small-is-the-new-big-, open-source-, gåvoekonomi-värld av mäktiga och ihopkopplade individer, finns det inte längre ett värde i att ha monopol på innehåll. Värdet ligger inte i att äga innehåll eller distributionskanaler. Värdet ligger i relationer. Värdet ligger i förtroende.”