Påverkas unga av för mycket mobilanvändande? – intervjuad av TV4 Nyheterna

 Måndag 24 mars intervjuades jag av TV4 Nyheterna om att användandet av smarta mobiler ökar bland barn och unga. I Sifos undersökning hade 9 av 10 11-åringar en smart mobil. Frågan är då vad detta får för konsekvenser för barn och ungdomar?

Det finns inget entydigt svar på detta. Men klart är att de smarta mobilerna blivit så intressanta att de lätt konkurrerar med andra aktiviteter. Lektioner, läxläsning, fritidsaktiviteter och sömn kan vara områden som påverkas av att vi ständigt är uppkopplade och har vår mobil i vår närhet. Kanske har yuppienallen förvandlats till en modern snuttefilt som vi gör allt med? Spelar, sms-ar, lyssar på musik, chattar, facebookar och mäter allt möjligt. I en studie tog den genomsnittlige användaren upp sin smarta mobiltelefon 200 gånger under en dag. Att använda något så frekvent gör att vi automatiserar rörelsen så pass mycket att vi glömmer bort att vi använder vår telefon. En del kallar detta för mobilberoende. Det är kanske att gå för långt. Men vår intima koppling till våra moderna mobiler ställer ökade krav på oss att idka självdisciplin och inte falla för frestelsen att fingra på mobilen. Det är svårt nog för vuxna, undra hur lätt det är för 11-åringar när lektioner och läxor kräver vår fulla koncentration? Återhämtning och inlärning risker ar att bli sämre. Debatten lär fortsätta. 

PS: Barnläkaren Hugo Lagercrantz är också inne på liknande tankar.