Poulärpsykologi i vår tid

Idag skriver Jörgen Löwenfeldt en artikel om populariserandet av psykologin i Norrköpings Tidningar. Under rubriken Analysera ännu mera har han intervjuat mig om Psykologer tittar på film och Oskar Henrikson om sitt Radio Rorschach-projekt. Löwenfeldt fångar ganska väl stämningen på Kulturhuset och mina tankar om att analysera Persona, vilket inte var det lättaste. En stor drivkraft med Psykfilm handlar om att prata psykologi så folk förstår, vilket på sätt och vis är ett evighetsprojekt.