Prozac 20 år

prozac_jpg.jpg

Studio Ett, 28 november handlade om att Prozac funnits i 20 år. Prozac är ett samlingsnamn för de antidepressiva preparat som brukar kallas för SSRI. Panelen bestod av en brokig skara personer. De var ganska eniga om medicinernas förtjänster och baksidor. Mest kritisk var Torsten Kindström, ordförande för patient och anhörigföreningen Balans. Nerdragningen av den psykiatriska expertisen har gjort att allmänläkare idag tvingas ta hand om och utreda depressionspatienter något som de inte vet så mycket om. För mildare och vanliga depressioner har psykoterapi god effekt men få patienter blir erbjudna detta, menade Kindström. Psykiatrikern Björn Mårtensson höll delvis med och trodde att de sker en överförskrivning av SSRI preparat. I panelen medverkade även författaren Carina Rydberg och personalvetaren ”Gun” som båda varit deprimerade under en långa perioder.

Prozaclänkar: Kramers bok ”Lyssna till Prozac” och Erik Skjoldbjærgs film ”Prozac Nation” (2003).