Psykologidagarna 2007 om nuögonblick i psykoterapin

pdaffisch1.jpg

”Psykoterapins goda och dåliga ögonblick”, så hette ett seminarium med Gudrun Olsson. Hon är professor och psykoterapeut och har intresserat sig för berättelsen som kunskapsform. Den narrativa psykologin är en gren som hämtat inspiration från det folkliga berättandet samtidigt som den har tagit fasta på postmoderna teoretiker och författare som fört fram kraften i att berätta och därmed omskapa och lägga tillrätta sin egen erfarenhet och intryck.
Det är alltid irriterande när föreläsare säger sig vilja åstadkomma en öppen dialog, samtidigt som de inte klarar av att hantera eller fånga upp publikens frågor och tankar. Olssons framställning handlade tyvärr inte så mycket om den forskning hon gjort kring terapeuters upplevelser av nuögonblick. Istället förde hon ett resonemang kring berättelsens struktur och natur. I och för sig intressant men inte särskilt unikt. När jag försökte få henne att diskutera Daniel Stern och hans tankar kring nuögonblick ville hon tyvärr inte utveckla eller dra några paralleller.

Olssons föredrag blev till ett sammandrag av hennes kommande bok ”Berättelsen som utgångspunkt” som utkommer på Natur & Kultur 2008. Olsson har tidigare skrivit en avhandling med titeln ”The language of Hidden Messages – a study of the patient´s latent communication about the therapeutic relationship” (1993). Den publicerades i Journal of psychotherapy practice and research.

Det kom en del metodfrågor från flera i publiken som var undrande över att Olsson utgått från terapeuternas egna tillrättalagda berättelser om speciella vändpunkter i terapin. De exempel som Olsson tog upp var alla vardagliga och elementära terapeutiska situationer varför det inte verkade vara några riktiga nuögonblick. Sterns bok ”Ögonblickets psykologi” (2005) tar upp nuet som hot och möjlighet att förändra en relation (tex. mellan klient och terapeut) för alltid. Men det kan även gälla en vänskapsrelation i vanliga livet. Jag rekommenderar verkligen alla att läsa boken. Inom kort kommer jag lägga upp en längre sammanfattning av ”Ögonblickets psykologi”. Tills vidare kan den som är intresserad hålla till godo med mitt referat från Sternföreläsningen från i våras.