Publikens (psyko)analys

antichriststill

Att film och psykologi är en lyckad kombination verkar allt mer uppenbart. En efterföljare till Psykologer tittar på film är kvällens visning på Zita kl 18. I deras serie film & samtal visas och diskuteras Lars von Triers Antichrist. Von Trier är tillbaka med en existentiell skräckfilm om absolut existentiell skräck. En svettig mardröm där Trier mot en bakgrund av död och förruttnelse låter ett äkta par i sorg mäta sina krafter i ett slutgiltigt krig mellan könen. Kristen mytologi blandas med föreställningar om människans och naturens ondska och tillslut är allt som återstår ett primalskrik i dimhöljd tät urskog.
Läs mer om filmen.

Tillsammans med Anders Berge, psykoanalytiker, samt Zitas filmpedagog Anna Söderberg, har du möjlighet att diskutera filmen du just sett tillsammans med övriga i salongen direkt efter att filmen är slut. Analysen görs i salong 2 med endast 45 platser för att skapa goda förutsättningar för ett bra samtal. Alltså, vi står för filmen och du står för analysen!

Visningen presenteras i samarbete med Svenska Psykoanalytiska Sällskapet och Svenska Psykoanalytiska Föreningen.