Rapport från ett ateljébesök hos Anders Widoff

I Frihamnen håller Anders Widoff till i Jan Håfströms gamla ateljé, för övrigt vägg i vägg med Charlotte Gyllenhammar (som var föremål för det första ateljébesöket. En liten med intresserad skara hade letat sig hit. De fick lyssna till Widoffs tankar om varför man blir konstnär och hur det kom sig att han pånytt håller på med ett konstverk som han påbörjade för tjugo år sedan. Ett verk som han i perioder återkommer till. Det blev ett djupt, personligt samtal om konsten och dess brist på kommunikativ förmåga, men också om behovet att göra konstverk som inte är avsedd för ett gallleri eller är ett beställningsverk för en institution. Widoff är en ovanlig konstnär på så sätt att han är van att prata om konst och gör det på ett pedagogiskt och intressant sätt. Jag han få ner några Widoffcitat med uppenbar psykologisk koppling och som jag tänkte kunde vara kul att ta del av:

”Trygghet är ibland otydligt”

”De flesta av oss är högar av jord”.

”Vad finns det för känsla i varje bild.”

”Vi håller på att utarma språket på grund av att vi ska vara så kommunikativa nuförtiden.”