Sura gubbar eller goa, glada gamlingar?

npmi.gif
Det har länge funnits en underförstådd sanning om att äldre är sura och tvära och att de mest gnäller. Unga personer däremot, de är öppna, positiva och glada inför allt och alla. Nu har det börjat komma en del forskning som motsäger den fördomsfulla beskrivningen av äldre personer. Alltid lika bra 3quarksdaily, rapporterar om ny spännande forskning kring åldrande. I en artikel i Science presenterar ett forskarlag i Colorado nya rön om åldrande och positivitet. Det finns en del undersökningar som kommit fram till att äldre människor är mer tillfreds med livet och mår bättre än vad ynge personer gör. Det har varit svårt att veta varför äldre är gladare. Forskarlaget i Colorado försökte testa om det faktiskt kan vara så att äldre personers hjärnor fungerar och reagerar annorlunda på stimuli än yngre personer. Och forskarlaget fann bevis för att det faktiskt förhåller sig så.

Man lät 51 deltagare mellan 18-81 år få se bilder ppå positiva, negativa och neutrala bilder. Hundvalpar, bilkrascher, brödrostar etc. svischade förbi, 1 sekund per bild. Genom att mäta hjärnaktiviteten med så kallad ERP-metod (event-related potential) visade det sig att yngre personer reagerade starkare på negativa bilder och stimuli än äldre. I undersökningen kunde man identifiera starkare effekt hos äldre vid positiva bilder. Det tycks alltså ske en förändring över tid mot att vi bryr oss mindre om hemskheter när vi blir äldre.

Om jag spekulerar fritt, borde det vara viktigare ur ett evolutionärt perspektiv att identifiera negativa platser, människor och djur när man är ung och har liten erfarenhet. Det är helt enkelt ett sätt att lära sig överleva. I takt med att man blir äldre och får erfarenhet så blir det inte lika centralt för den egna överlevnaden för de flesta tråkigheterna har man redan stött på. Då kan man kosta på sig att slappna av och koncentrera sig på att försöka uppleva det goda livet istället. Då vet man dessutom mer om vad som gör än lycklig. Ett glas vin på balkongen, en kryssning i Västindien eller att gunga barnbarnen. Det känns på något sätt hoppingivande tycker jag.