Mastersutbildning i sexologi på Malmö Högskola

Studio Ett sände ett reportage den 28 augusti om den nya masterutbildningen i sexologi som precis startat på Malmö Högskola. Det är den första i sitt slag i Norden och man har haft rekordmånga sökande. Det har varit en del snack om det tidigare i sommar efter att Göran Skytte skrev en raljerande krönika som retade upp bland andra Katerina Janouch. Skyttes okunskap är påfallande tydlig när han ondgör sig över att latin kanske försvinner från Lunds Universitet och jämför det med den nya sexologiutbildningen. Här snackar vi inte ens en sammanblandning av äpplen och päron från Skyttes sida. Malmö Högskola bemöter kritiken här.

Fördomarna mot sexologi som ämne är många och kunskaperna få. Några som arbetar för att ändra detta är Svensk Förening för Sexologi. I deras medlemstidning finns också en artikel i ämnet. För den som är intresserad finns det en bra blogg på engelska om sex av psykologen Petra Boynton.