Tag Archive for: sexologi

Föreläsning om sex och terapi i Uppsala

Några driftiga psykologstudenter i Uppsala arrangerade under 2009 sex föreläsningar…

Read more

Sex x 6, föreläsningsserie i Uppsala

Ola Enström och Susanna Johnsson är två psykologstudenter i Uppsala som tycker…

Read more

Mastersutbildning i sexologi på Malmö Högskola

Studio Ett sände ett reportage den 28 augusti om den nya masterutbildningen…

Read more