Tag Archive for: anderswahlberg

16 typer av chefer

”16 typer av chefer – och vad de säger till psykologen” (Liber)…

Read more