Etikettarkiv: arkiv

Psykologihistoriska Sällskapet

”Släng inte unikt psykologiskt material, Det finns alternativ!”

Så lyder uppmaningen från Psykologihistoriska Sällskapet, som bildades 2001. Istället för att malas ned i dokumentförstörare över hela landet vill föreningen samla in papper, utredningar, arkiv, böcker, dokument etc. Jag fick en broschyr i handen på Psykologidagarna och jag kunde inte låta bli att skriva några rader om det här obskyra initiativet. Föreningen säger sig vilja främja studiet av och intresset för psykologins historiska framväxt och utveckling i Sverige. Syftet är att:

1) att väcka och underhålla intresset för psykologins historia

2) att verka för svensk psykologihistorisk forskning

3) att främja bevarandet av litteratur, urkunder, föremål, och personliga minnen

Är du intresserad och vill veta mer ta kontakt med Bengt.goransson(at)lm.lrf.se

I broschyren som finns att ladda ned, framgår att föreningen inte har möjlighet att arkivera materialet själv. Det låter en smula märkligt tycker jag.