Etikettarkiv: samhällsplanering

Som man frågar får man svar

ettapuff.jpg

DN och Synnovate gör stor sak av att 48 % vill bevara Slussen och bara 44 % vill riva och bygga nytt. I undersökningen ställdes frågan:

”Sedan en lång tid tillbaka har Slussens framtid diskuterats. Nu har det presenterats två huvudförslag för Slussens framtid. Förslagen är Nya Slussen som innebär rivning och nybyggnad och Nybyggt bevarande som innebär bevarande och restaurering. Vad föredrar du att man gör med Slussen?”

Men vad det egentligen handlar om är att Slussen rostar och sjunker ihop. Att allt måste rivas och byggas upp från grunden igen. Det blir åtminstone lika kostsamt som att förändra Slussen mer genomgripande. Så frågeställningen borde istället lyda:

”Tycker du att Slussen som är anpassat för 1930-talets trafikflöde ska restaurerars till samma kostnad som att skapa en modern trafiklösning som passar Stockholms nutida behov?”

För det är vad det handlar om. Jag är övertygad om att folk inte förstått vidden av Slussens problem. Politiker, arkitekter och ekonomer har misslyckats med att förmedla en korrekt bild. Olyckligtvis har inget av de nya förslagen på Slussen varit riktigt lyckade, varför vi hamnat i en moment 22-situation. Men sjunker gör Slussen och vi borde samla oss i den här staden och göra något konstruktivt av det. DN borde ägna sig åt att berätta för stockholmarna om för- och nackdelar med olika alternativ istället för oseriösa opinionsundersökningar.

Färgfabriken om den nya svenska modellen

172_s.jpg

I torsdags öppnade Färgfabriken sin utställning Lövholmen – den nya svenska modellen. Det är en visionär utställning som syftar till att skapa debatt om framtidens svenska modell. Färgfabriken tar avstamp i sin egen närmiljö och gör en utställning om Liljeholmen. Utställningen är öppen torsdag-söndag 12-18 och pågår fram till den 13 oktober. På Lövholmsbloggen kan man följa projektet och kommentera utställningen.

Under hösten anordnar man även tre öppna seminarier som diskuterar olika aspekter av samhällsplanering, arkitektur och bostadsbyggande. Seminarierna är på torsdagar och har flera intressanta gäster inbjudna varje gång. Läs mer om programmet här.

20 september, Kl 16.-18 ”Jobb, kreativitet, inkubatorer, integration och möten”.

27 september, Kl 16-18: ”Den ekologiskt smarta staden är den täta staden”.

11 oktober, Kl 16-18: ”Lövholmen, en ny stad: vad ställer det för krav på åtgärder?” Seminarium med inriktning på konkreta lösningar och idéer.