Torkel Klingberg tror på hjärngympa

11408-1.JPG

Modern neuropsykologi har kommit på modet. Det märks inte minst på den växande bokskörden med populärvetenskapliga böcker i ämnet. Den senaste i raden är Torkel Klingberg, professor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska Institutet. Han har skrivit boken ”Den översvämmade hjärnan”. Klingberg har bland annat studerat hur hjärnan och dess förmågor utvecklas under barndomen och hur de kan förbättras med träning. Klingbergs bok är lättläst och småputtrig. Den är en bra introduktion till nyare rön om hjärnans plasticitet och teorier kring uppmärksamhet, arbetsminne och det växande informationsflödet. Klingbergs tes är att det är framför allt arbetsminnet som utsätts för allt större utmaningar och påfrestningar. Idag rullar börskurserna på tv förbi samtidigt som nyhetsuppläsaren berättar om något helt annat. Intrigerna i såpoperorna är mer komplexa idag än för 30 år sedan. Allt går snabbare och komplexiteten ökar. Klingberg förespråkar hjärngympa för att träna arbetsminnet. 30 minuter schack om dagen skulle ge resultat menar han.