Trewarthen om bebisar, musikalitet och deprimerade mödrar

Gästföreläsaren Colwyn Trewarthen var en charmerande herre. Trewarthen har i sin senaste forskning studerat hur spädbarn och mödrar delar mening med varandra. Trewarthen menar att samspelet präglas av en kommunikativ musikalitet. Fraseringar, ljud, skratt, pull-pull; allt sker i väl avvägda tidsenheter. Trewarthen menar att hur samspelet löper präglas av rytm och sympati. Med sympati menar han empati (men Trewarthen föredrar det mer sociala sympati istället för empati som är mer enpersonsfokuserat). Sympati visar sig både i tid och form i samspelet. Trewarthen har visat att Brocas och Wernickes område som aktiveras när vi pratar och lyssnar är aktiverat från födseln vid alla sorters kommunikativa former. Tex. när vi gestikulerar. Han menar att Brocas och Wernickes område bättre beskrivs som kommunikativa centrum. Neuropsykologer brukar beskriva vår hjärna som formbar och plastisk. Men då missar man att hjärnan utvecklas på ett ”purposefull way”, anser Trewarthen.

Tillsammans med Dr Nagy har han studerat hur moder-barn-symbiosen ser ut. Hur man kommunicerar med varandra. Han har analyserat samspelet tillsammans med en musikteoretiker. Både toner, tonart och takter finns med i en vanlig konversation mellan mamman och barnet menar Trewarthen. Han har delat in konversationerna i perioder om 1,53 sek. De första 10 sekunderna är ”intro”-fasen, därefter kommer ”development” eller ”berätta en historia”-fasen. Det är i den här fasen bebisen tänker, handlar och kommunicerar. Vid cirka 20 sekunder inträffar klimax och sedan fortlöper konversationen i ”Resolution”. Efter 30 sekunder är samspelet över, och en ny konversation tar vid eller det blir lugnare. Trewarthen menar att den musikaliska dimensionen i samspelet inte kan underskattas. deprimerad mödrar får problem i samspelet med sina spädbarn delvis på grund av att de förlorar sin musikaliska talang.

Det var svårt att hänga med i alla Trewarthens diagram men tydligt är att han är något viktigt på spåren. Han illustrerade sina resonemang med ljud- och bildklipp som gjorde det hela tydligt i stunden. Mycket intressant och för den som är intresserad så rekommenderar jag att läsa hans studier. Var man nu kan få tag på det? Någon?