Evolution and Wisdom of Crowds

nohat-logo-nowords-bgwhite-200px.jpg

Rob Brown som driver internetföretaget Karmatics skrev en essä i oktober som blev etta på Digg och Delicious. Även nördsajten Slashdot uppmärksammade Browns text om evolution. ”Evolution and Wisdom of Crowds” handlar om varför det är så svårt för många att acceptera evolutionsteoretiska resonemang.

”Does fundamentalist religion cause the rejection of evolution? – or is it the other way around?” frågar sig Brown. Essän handlar om att evolution genom urval är kontraintuitivt för många människor. Många avvisar evolutionsläran för att motsäger det sunda förnuftet.

Brown tar tre aktuella exempel som illustrerar kraften i ”Wisdom of Crowds”. För en utförlig beskrivning av begreppet se James Surowieckis bästsäljare ”The wisdom of crowds”. Browns nya sätt att relatera till kända internetfenomen gör essän intressant även för alla dem som känner till Wikipedia.

Brown börjar med Wikipedia som är en encyklopedi på internet som vem som helst kan redigera. Riktigheten och snabbheten i Wikipedias tillväxt har fått många att invända mot dess funktionalitet. Samtidigt använder allt fler upplsgasverket som i dagsläget har 1o gånger fler artiklar en Encyklopedia Britannica. Brown tar också upp hastigheterna i rättelserna på Wikipedia. Den vanlige läsaren kommer förmodligen inte att hinna märka felaktigheterna innan de har rättats. Personligen tycker jag att en av storheterna med Wikipedia är att de redovisar referenser vilket gör det lätt att kontrollera och gräva djupare ned i artiklar som jag läser på Wikipedia. Det är mycket svårare att kontrollera referenserna i tradiotionella uppslagsverk.

Den andra exemplet handlar om prediction markets eller spekulationsmarknader som det också kallas. Det finns många exempel på sådana. Börser, auktioner, oddset etc. Det gemensamma är att de alla spekulerar och förutsäger framtida händelser. Ett exempel är vadslagning som ett sätt att mäta sannolikheten om vem som kommer vinna ett politiskt val tex. det kommande amerikanska presidentvalet. Minns att Reinfeldt hade 1,80 mot Persson som hade 2,00 gånger pengarna för att bli statminister dagarna innan valet 2006.

Det tredje exemplet på evolution är rekommendationssystem på internet. Tex. när det gäller filmer, musik, böcker etc. Brown som själv jobbar med rekommendationssystem förklarar synnerligen enkelt och övertygande om deras träffsäkerhet.

Browns sätt att knyta ihop säcken med att fundera kring evolution och kristna fundamentalisters kritik är storartat. Det är en njutning att läsa Browns tankegångar så jag uppmanar alla att läsa essän i sin helhet.

PS: Cognitive Daily har kommenterat ingående artikeln. För övrigt har 524 personer gjort som jag och bokmärkt essän på Delicious. Vi kan inte ha fel.