Hemtenta i neuropsykologi


Så har Lennart Högman gjort ännu en tenta. Jag har aldrig gjort någon hemtenta och jag önskar att jag slipper göra fler i framtiden. Jag förstår inte varför man gör en tenta där varje fråga kan besvaras med upp till 4 sidor och dessutom 7 frågor. 30 sidor x 40 studenter = 1200 sidor text. Hemtenta är en examinationsform som många tycker låter progressivt och bra men i verkligheten är nackdelarna fler än fördelarna. Studenterna skriver av läroboken och formulerar om det en aning. En vecka är lång tid att skriva vilket indirekt signalerar höga krav. Men jag tror att signalen snarare är kvantitet istället för kvalité. En inte ovanlig sjuka i vårt samhälle idag. Läraren ska sedan läsa 1200 sidor text eller ge bort dem till någon stackars doktorand och slösa bort ännu mer tid på kunskapskontroll. Jag misstänker att det är den pensionerade institutionsråttan som rättar tentorna, letar efter nyckelord och ger 9 av 10 godkänt. Det har ju lagt ner så mycket tid studenterna. För den som vill se tentafrågorna kan läsa här

1) Hjärnan förändras under hela livet. Beskriv utförligt denna livslånga plasticitet från jonkanal till beteende och från neurogenes till en åldrande hjärna.

2) Till skillnad från mindre komplexa organismer, så förefaller det som att människan har flera olika minnessystem. Beskriv våra minnessystem ur ett neuropsykologiskt perspektiv. Diskutera vad som talar för och emot att vi faktiskt har olika sorters minnessytem.

3) Vi har som människor även flera olika sinnessystem (egentligen ganska många). Vilka sinnen har egentligen en människa (och hur många)? Definiera begreppet sinne (motivera din definition) Diskutera också skillnader och likheter mellan de olika sinnessystemen vad gäller funktion och uppbyggnad.

4) En stor del av hjärnans kapacitet används då vi talar eller läser, kort sagt, då vi använder vårt språk. Beskriv vad som händer i hjärnan då vi läser en text och då du talar t ex. med en vän (ta också upp skillnader i hjärnaktiviteterna).

5) Det limbiska systemet har en lång historia inom neuropsykologin. Beskriv en modern syn på det limbiska systemet ta även upp problem med begreppet det limbiska systemet.

6) Hur vill du beskriva storhjärnans bark? Vilken betydelse har barken för våra beteenden. Ta också upp barkens kommunikation med andra delar av nervsystemet.

7) Hitta på en egen fråga.