Tag Archive for: DanielKahneman

Beteendeekonomi: ett perspektiv på frammarsch

Det har länge varit nästintill vattentäta skott mellan ekonomi och psykologi,…

Read more