Etikettarkiv: gästföreläsning

Psykodynamisk kortidsterapi och mätning av ögonrörelser

Det är mycket events så här års när vi är på väg in i adventstider. På onsdag 19 november håller kommer Patricia Coughlin Della Selva en gästföreläsning om psykodynanisk korttidsterapi på Stockholms Universitet. Det känns som att det har varit mycket snack om korttidsterapi utifrån ett psykodynamiskt perspektiv, men det har oftast varit med kniven mot strupen. Ur programmet:

Patricia Coughlin Della Selva har lång erfarenhet av kliniskt arbete och forskning. Hon kommer att tala om ISTDP som är en klassisk korttidsterapi modell på psykoanalytisk grund som utvecklats av H. Davanloo och därefter vidareutvecklats av Della Selva. I två böcker, varav den ena skrivits i samarbete med David Malan, beskriver Della Selva teori och metod för denna korttidsterapimodell, och påvisar effekt vid uppföljning efter 1, 5 och 10 år.

Och så något helt annat. På torsdag den 20 november anordnar Psykologiska institutionens (Sthlm Uni) laboratorium för kognitiv neurovetenskap öppet hus kl. 13-16. Saxat:

Det kommer bland annat att bli demonstration av teknik för mätning av ögonrörelser (eye tracking). Våra ögonrörelser påverkar vad vi uppmärksammar och vad vi blir medvetna om. Mätning av ögonrörelser ger därför viktiga indicier på vad som är viktigt för oss. Utrustningen vid Laboratoriet för kognitiv neurovetenskap tillåter mätning av ögonrörelser i många olika sammanhang till exempel framför datorn eller ute i trafiken. Föreläsare är Kenneth Holmqvist.

Adress: Frescati hagväg 9

Mischmasch av gästföreläsaren Marsella

Det är alltid lika frustrerande att inse att man är på fel plats, vid fel tidpunkt och lyssnar på fel föreläsare. Marsella visade sig vara en rörig man som likt en Michael Moore for ut i resonemang om vår globala tid, närmare bestämt den i USA. Marsella vill expandera psykologiämnet, integrera allt som är intressant, typ antropologi, sociologi, genus, kultur, postkolonial teori filosofi, andlighet you name it. Marsella var så upptagen att beskriva vår tid med alla de globala utmaningar som vi står inför att han glömde bort att ge oss en hint om hur vi ska få ihop alla skiftande perspektiv. Hans handlingsplan för psykologin och då främst i USA:

1) Internationalisera curriculum. Svarta, hispanics och asiater i USA känner inte igen sig i det västliga etnocentriska perspektivet.

2) Förändra synen på psykologi, bli mer öppen och internationell.

3) Mer kvalitativa metoder inom forskningen. För mycket fokus på kvantitativ empiri.

4) För in social rättvisa som ett mål för psykologiämnet.

Tunna resomenang som hjälper föga. Marsella hade försökt implementera en freds- & konfliktslösningskurs på alla Hawaii Universitys institutioner. De enskilda programmen hade inte tid med sånt, menade man så det blev inget. Ja det var ungefär det.