Etikettarkiv: Guantanamo

Guantanamo, läkare och psykologer

Mind Hacks skriver om efterdyningarna från APA:s omstridda kongress, som jag tidigare rapporterat om. Psykologen och författaren Mary Pipher lämnar tillbaka en utmärkelse från APA i protest mot att organisationen beslutade att inte bojkotta medverkan av psykologer i förhör på Guantanamo. Mind Hacks tar även upp att relationen mellan läkare och psykologer håller på att förändras. Det sker en långsam glidning och statushöjning för psykologkåren på  bekostnad av läkar- och psykiaterkåren. USA:s militär har tex. börjat ge psykologer tillåtelse att skriva ut medicin och i Storbritannien diskuterar man att ge psykologer rätt att skriva under LPT (lagen om psykisk tvångsvård). Mind Hacks menar att det under en femtioårsperiod skett en ökat intresse från militärens sida för psykologer på bekostnad av psykiater. Eftersom psykologerna har en gedigen utbildning och erfarenhet av människans psyke och beteende, så är det en viktig resurs vid förhör och intervjuer. Mind Hacks tror att den utvecklingen kommer fortsätta och det tror jag med.

Senaste numret av Psykologtidningen (11/2007) ägnar också utrymme åt frågan om relationen mellan läkare och psykologer. Detta med anledning att landstinget i Västernorrland har börjat rekrytera psykologer till chefsposter istället för psykiater. Detta efter att psykiatritjänsterna varit vakanta under en lång tid. Den här diskussionen kommer med all säkerhet forsätta de närmaste åren.