Träff med Johan Grant på Organisationspsykologerna

Johan Grant, är leg. psykolog och har arbetat som konsult på flera olika konsultföretag däribland Provins fem. 2003 blev han egen och startade Organisationspsykologerna. Andreas hade ordnat en workshop där vi var ett dussin psykologstudenter som besökte Johan Grant på hans kontor på Riddargatan i Stockholm. Organisationspsykologerna är en del av det arbetskollektiv som Fluidminds startat och där även Bookhouse Publishing och Kaospiloterna Sthlm håller till.

Johan berättade om sin syn på organisationer och individer. Han har en bakgrund i den psykoanalytiska traditionen och ser på organisationer som dynamiska system. Han har varit aktivt inom AGSLO som arrangerar grupprelationskonferenser efter Tavistockmodellen sedan 1970-talet.

Att arbeta som konsult är att arbeta med förändringsprocesser på ett eller annat sätt, menade Johan. Det holistiska perspektivet präglade hans arbete och möte med kunder och människor. Om man ska förstå organisationer är det fruktbart att använda sig av systemiska idéer annars missar man den komplexitet som finns i en organisation av människor, resonerade Johan. Däremot när man ska jobba konkret tar han gärna hjälpa av beteendemodifierande perspektiv.

Organisationspsykologerna arbetar huvudsakligen inom tre fält. Chefsrekrytering, enskilda samtal (terapi, coaching) samt konfliktlösning. Johan skiljer inte på coaching och terapi då han upplever att gränsdragningen är diffus. Som konsult är det dagliga arbetet också en del av marknadföringen. Alla hans kunder blir personliga kontakter, han har inga färdiga program, eller kurser. Kunderna har Johan samlat på sig under tio år som konsult. ”De kommer tillbaka och det är mitt kvitto på att jag gör ett bra jobb.”

Det var ett engagerat möte där vi fick en inblick i konsultpsykologvärlden.

John gjorde en ljudinspelning som ligger uppe på Psykologstudent.se.