Bokrecensioner en masse

Vi avslutade vår kurs i personlighetsteori med seminarier under två dagar. Alla i klassen läste var sin bok och referaten kan du läsa här. De böcker som presenterades var ”På lång sikt av Clarence Crafoord, ”Den tunna hinnan mellan omsorg och grymhet” av Ludvig Igra,
”Existensens psykologi” av Bo Jacobsen, ”Kognitiv beteendeterapi inom psykiatrin av red. Lars-Göran Öst, ”Psykoanalytiskt orienterad psykoterapi” av Bo Sigrell.