Crash-course i familjeterapi

Joel i min klass har tagit initiativ till en crash-course i familje- och systemterapi med med Josef Ram.  Igår träffades vi åtta personer från tre olika klasser för den första av fem träffar. Josef Ram är en inspirerande handledare som inte väjer för djup och personliga diskussioner. Han brukar undervisa två halvdagar på termin 3 på kursen i gruppprocesser. Det här blir en möjlighet till fördjupning som jag är glad för. Jag tycker det är positivt med den här typen av initiativ. Allt får inte plats på psykologutbildningen skolan och universiteten kan vara en samlingsplats och förmedlare av fristående kurser tror jag. Förhoppningsvis kan det bli mer av det framöver.