De andras liv

10m.jpg

Den Oscarsbelönade filmen ”De Andras Liv” utspelar sig i Öst-Berlin 1985. Det är en vacker och snyftande tragisk film om Stasis övervakningssamhället i DDR. Hynek Pallas och Timothy Garton Ash har invändningar mot filmen. Ash skriver en lång essä i New York Review of Books där han synar filmen på detaljnivå. Ash är historiker och författare och bodde i Berlin på 1970-talet och har bevakat Östeuropa sedan dess. I boken ”The File” söker han upp de personer som dokumenterat hans liv i Stasis arkiv. Ash är övervägande positiv till filmen främst för att den förmedlar en dramatiserad och engagerad historia för publiken i Väst om hur det var i Öst. Men filmen är alleles för vacker och upphöjd, i verkligheten var byråkratin i DDR en grå massa utan tydliga hjältar och bovar. Hynek Pallas är mer skeptisk och tycker att filmen inte kommer över en klichéartad beskrivning av ondskan. Bägge hänvisar till Hannah Arendt och hennes tankar om ondskans natur.

Ash avslutar sin essä med en paradoxal insikt. Tyskland är idag är ett av de mest fria och demokratiska samhällen som världens skådat trots att landet tidigare historia upplevt fasanfulla regimer i nazismens och kommunismens namn. Ash skriver:

”The Germany in which this film was produced, in the early years of the twenty-first century, is one of the most free and civilized countries on earth. In this Germany, human rights and civil liberties are today more jealously and effectively protected than (it pains me to say) in traditional homelands of liberty such as Britain and the United States. In this good land, the professionalism of its historians, the investigative skills of its journalists, the seriousness of its parliamentarians, the generosity of its funders, the idealism of its priests and moralists, the creative genius of its writers, and, yes, the brilliance of its filmmakers have all combined to cement in the world’s imagination the most indelible association of Germany with evil. Yet without these efforts, Germany would never have become such a good land. In all the annals of human culture, has there ever been a more paradoxical achievement?”

Så sant.

Läs även Ludvig Igras bok ”Den tunna hinnan mellan omsorg och grymhet” som behandlar psykologiska orsaker till ondskan i världen.