Det är inte lätt att vara anhörig 5

Ytterligare en artikel i DN handlar om anhöriga. Artikeln lyfter fram några olika anhörigprojekt som utvecklats under åren bland andra på Ersta Sköndal. Föreningen Balans, en anhörigförening för manodepressiva, startade 1990 ett projekt med ”Case manager”. Det är en person eller ett team som hjälper den anhörige att få information, råd och stöd i kontakten med psykiatrin. Inte oväntat ledde detta till att den anhörige mådde bättre, upplevde en större mått av kontroll och inte kände sig utlämnad.