Det är inte lätt att vara anhörig 6

Så, nu är det bevisat. Det är inte lätt att vara anhörig. Sant enligt DN och deras läsare. Jag kan inte låta bli att känna att det är en journalistiskt väl dramatiserad tes som Malin Nordgren och Dagens Nyheter presenterat. Av åtta artiklar fokuserar endast en artikel på förebyggande åtgärder. Det är så lätt att slå sig till ro som journalist när man söker det man vill finna. Det saknas ansatser att beskriva psykiatrin, vårdaren eller läkarens roll. Nordgren sätter inte in de anhörigas berättelser i ett sammanhang. Problematiserar. Det tycker jag är synd. Kia har också bloggat om detta och stämmer in i PK-sången.