Om filmaren Werner Herzog

NY Review of Books har en lång essä om filmaren och regissören Werner Herzog skriven av Ian Buruma. DN publicerade en förkortad version i söndags. Artikeln ger en bra känsla för filmaren Herzog. På många sätt är han en ensamvarg som går sina egna vägar, likt Timothy Treadwell. Herzog har intresserat sig för mötet mellan människor och naturen och på så sätt finns det också en koppling till temat i Grizzly Man. Några lösrykta citat från Burumas artikel illustrerar filmaren och personen Werner Herzog. De belyser även handlingen i Grizzly Man. Essän i NY Review of Books kostar pengar så den som är extra intresserade, skicka ett mail så får du den av mig.

And yet the genius of Herzog as a cinematic spellbinder is such that his documentaries work even as fiction. In defense of his peculiar style, it might be said that he uses invention not to falsify truth, but to sharpen it, enhance it, make it more vivid. One of his favorite tricks is to invent dreams for his characters, or visions they never had, which nonetheless ring true, because they are in keeping with the characters. His subjects are always people with whom he feels a personal affinity. In a way the main characters in his films, feature and documentary, are all variations of Herzog himself.

Herzog använder hela sin fantasi och skapar på så sätt en fiktiv berättelse som ”känns riktig” även om den är fiktiv. Trots att betraktaren förstår att Herzog konstruerar och hittar på, så köper man det.

”The Great Ecstasy of Woodcarver Steiner”, about an Austrian ski jumper. Steiner is a typical Herzogian character, a monomaniacal loner, pushing himself to the limits, mastering the fear of death and isolation.

His loathing of ”technological civilization,” and his idealization of nomadism and ways of life as yet untouched by our blighted civilization, are of a piece of this.

He never uses landscapes as backdrops. Landscape has character. About the jungle he has remarked that it ”is really about our dreams, our deepest emotions, our nightmares. It is not a location, but a state of our mind. It has almost human qualities.

Det stämmer väl in på handlingen och temat i Grizzly Man. Alaska är ett vilt mentalt landskap i filmen.

The Herzogian strongperson is not just physically, but mentally tough, someone who knows how to beat the odds.

Treadwell dog till slut men herzog lever och är kry. Men hans fascination finns kvar.