Etikettarkiv: arbetsminne

Facebook gör dig smartare, Twitter dummare

Mashable skriver om en psykologisk studie som visar att Facebook gör kidsen smartare och Twitter dummare:

Twitter and Facebook are very different beasts when it comes to improve your “working memory“, which relates to “the structures and processes used for temporarily storing and manipulating information in short-term memory.”

Dr. Alloway has developed a working memory training programme for slow-learning children aged 11 to 14 at a school in Durham, and she found out that Facebook (Facebook) did wonders for working memory, improving the kids’ IQ scores, while YouTube (YouTube) and Twitter’s (Twitter) steady stream of information was not healthy for working memory. Also, playing video games, especially those that involve planning and strategy, can also be beneficial.

Tur då att jag inte börjat Twittra.

Torkel Klingberg tror på hjärngympa

11408-1.JPG

Modern neuropsykologi har kommit på modet. Det märks inte minst på den växande bokskörden med populärvetenskapliga böcker i ämnet. Den senaste i raden är Torkel Klingberg, professor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska Institutet. Han har skrivit boken ”Den översvämmade hjärnan”. Klingberg har bland annat studerat hur hjärnan och dess förmågor utvecklas under barndomen och hur de kan förbättras med träning. Klingbergs bok är lättläst och småputtrig. Den är en bra introduktion till nyare rön om hjärnans plasticitet och teorier kring uppmärksamhet, arbetsminne och det växande informationsflödet. Klingbergs tes är att det är framför allt arbetsminnet som utsätts för allt större utmaningar och påfrestningar. Idag rullar börskurserna på tv förbi samtidigt som nyhetsuppläsaren berättar om något helt annat. Intrigerna i såpoperorna är mer komplexa idag än för 30 år sedan. Allt går snabbare och komplexiteten ökar. Klingberg förespråkar hjärngympa för att träna arbetsminnet. 30 minuter schack om dagen skulle ge resultat menar han.